Sociale doelen

Met Kiwanis Herentals steunen we verschillende sociale projecten. Dankzij ons Coppa Classic event hebben we de voorbije jaren tal van sociale doelen een hart onder de riem kunnen steken.

In 2023 mochten onderstaande projecten op steun van Kiwanis Herentals rekenen.

Olivia Hendrickx Research Fund

Het Olivia Hendrickx Research Fund wil het wetenschappelijk therapeutisch onderzoek naar kanker in België ondersteunen. De aandacht gaat vooral naar vernieuwende projecten waarvoor weinig commerciële belangstelling bestaat of die niet als basisonderzoek worden beschouwd.

gjudo

G-judo

Voorziet judo met een handicap, van recreatie- tot topsport.

wonderweg

(W)onderweg

(W)onderweg is een vereniging voor normaal begaafde 16+’ers met een autismespectrumstoornis.

T werk

T werk is een sociale werkplaats waar normaal begaafde mensen met autisme volwaardig kunnen werken.

Special Olympics Belgium

Al jaren is Kiwanis België de bevoorrechte partner van de Special Olympics games en steunt zij de organisatie zowel in Euro’s als door de aanwezigheid van vele Kiwanisleden tijdens het jaarlijks event.

SOB tracht de sociale integratie van personen met een verstandelijke beperking in de hand te werken door middel van sport. De spelen gaan jaarlijks door tijdens Hemelvaart.

Vlaamse vereniging autisme

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.
VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.
Ons ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren.

Avalympics vzw

Avalympics vzw is een Geelse organisatie die zich inzet voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte mensen en hen een groot aanbod van sportactiviteiten aanbiedt.

Clara Fey (De Troon)

O.C.Clara Fey (MFC/FAM) biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags-, emotionele en andere stoornissen.

Kiwanispoppen

Een lid van Kiwanis Destelbergen Reinaert bracht in 1995 van zijn reis naar Australië een voddenpop mee en het verhaal dat zij daar gebruikt werd als “afleidingsspeeltje” bij zieke kinderen.

De sociale commissie besloot om er onder leiding van Liefwin Waignein, de pop te verspreiden in de ziekenhuizen waar de pediater en/of de verpleegkundigen er aan de hand van de pop de kinderen kunnen uitleggen welke ingreep of behandeling zij zullen ondergaan, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een infuus.

Na onderzoek en evaluatie bleek dat de angst en de pijn die de kinderen ervaarden ingevolge de ingreep verminderde.Sindsdien wordt de pop nu ook gebruikt in de spoedafdeling, want meestal hebben de kinderen na een ongeval hun knuffel niet bij zich.

Vrij snel werd de pop niet alleen in België maar over gans Europa een succes.

Vanuit Kiwanis Herentals financieren wij de poppen voor de afdeling Pediatrie van het AZ Herentals